...
හොඳ අත්දැකීමක් සඳහා ඔබේ බ්රවුසරය CHROME, FIREFOX, OPERA හෝ Internet Explorer වෙත මාරු කරන්න.
  ප්රොෆයිල් පින්තූරය

  A1 ALUMINUMS

  (0)
  අතින්-වර්ගය / පාදයේ ආවේග මුද්‍රා තැබීම්, පාදයේ සෘජු තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍රය w / තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, ද්විත්ව උණුසුම පාදයේ ආවේග මුද්‍රාව, අතේ ගෙන යා හැකි තාප මුද්‍රා තැබීම්, මයික්‍රෝ ෆයින් / ෆයින් පින් පින් තුවක්කු

  නිෂ්පාදන (ය) විසින් A1 ALUMINUMS

  කිසිදු වාර්තාවක් හමු නොවීය.

  අමතන්න

  Top